Promehanik d.o.o. se bavi prodajom svjetski poznatog japanskog brenda ulja i maziva ENEOS.

Naša specijalnost
– savjetovanje i posredovanje u vezi održavanja industrijske i mobilne opreme iz oblasti: transporta (laka i teška teretna vozila), građevinske mehanizacije, industrijskog i proizvodnog sektora.

Kontakt:
Adresa: Ševulje bb, Visoko
Tel/fax: +387 32 836 466
E-mail: [email protected]

Mob: +387 61 478 794
[email protected]

Mob: +387 61 104 821
[email protected]

O ENEOS

ENEOS maziva proizvodi vodeća japanska naftna kompanija JX NIPPON OIL & ENERGY.

Eneos maziva nalaze se u prvom punjenju vozila: TOYOTA, HONDA, SUZUKI, MAZDA, MITSUBISHI, DAIHATSU, NISSAN, ISUZU, HYUNDAI, KIA…

Ime brenda ENEOS nastalo je kombinovanjem engleske reči “ENERGY” (energija) i grčke reči “NEOS” (novo).

Logo brenda Eneos simboliše energiju, odnosno globus u centru logoa simboliše pouzdan izvor kontinuirane energije dok spirale oko globusa simbolišu odavanje energije kroz inovativna i kreativna rešenja.

Kompanija Nippon Oil osnovana je davne 1888 godine i od svog nastanka neprekidno se razvija i širi. Nippon Oil danas je vodeća japanska naftna kompanija sa kapitalom od 139,4 milijardi jena. 0d 1. Jula 2010 kompanija posluje pod nazivom JX NIPPON OIL & ENERGY.

JX group svojom tehnologijom proizvodi visokokvalitetne i ekološki prihvatljive petrohemijske proizvode (npr. benzin bez sumpora) i prva su naftna kompanija u svetu koja komercijalizuje korišćenje LPG i kerozinskih gorivnih ćelija za kućnu upotrebu.

Poslovne aktivnosti JX group-a

* rafinisanje i prodaja benzina, kerozina, maziva …
* proizvodnja i prodaja gasa
* proizvodnja i prodaja električne energije

Projekti JX group-a

* razvoj ekološki prihvatljivih goriva i maziva
* efikasnost u procesu proizvodnje sirovina
* razvoj visokofunkcionalnih materijala i proizvoda
* praktična primena gorivnih ćelija

Ševulje bb, Visoko, Bosna i Hercegovina
T: +387 32 836 466 | E: [email protected]